ORDONANȚĂ nr.39 din 28 august 1996
privind infiintarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Comunicat/2003
  R. nr.1/2004 privind stabilirea, declararea și plata contribuției inițiale de către instituțiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (abrogat prin R. nr.1/2012)
art.461
  R. nr.2/2004 privind stabilirea, declararea și plata de către instituțiile de credit a contribuțiilor anuale, anuale majorate și speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (abrogat prin R. nr.1/2012)
art.461
  R. nr.3/2004 privind plata compensațiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (abrogat prin R. nr.1/2016)
art.461
  R. nr.4/2004 privind informațiile care trebuie furnizate de instituțiile de credit deponenților cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar
art. 43,44,461
  N. nr.1/2004 privind stabilirea contribuției anuale majorate a instituțiilor de credit (abrogat prin R. nr.1/2012)
art.9 alin.(5), art.461
  O. nr.1/2004 privind Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (abrogat prin O. nr.1/2011)
art. 1 alin.(2), art.461, art.51
  O.U.G. nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
  R. nr.5/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situației deponenților garantați (abrogat prin R. nr.1/2016)
art. 461
  O. nr.26/2010 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008 (abrogat prin O. nr.27/2011)
art. 34, art. 461
  R. nr.1/2011 privind informațiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziția deponenților de către instituțiile de credit (abrogat prin R. nr.2/2018)
art. 44, art. 45, art. 48


Duminică, 05 februarie 2023, 15:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.