ORDONANȚĂ nr.23 din 23 august 2012
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situatiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.23 din 23 august 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.149/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 39/2013
Cu functie: de modificare
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situaților financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile
Publicare: M.Of. nr. 624/30 aug. 2012
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
- modifică art. 7, art. 10 lit. b), art. 20 lit. g), art. 21 alin. (1) și (4), art. 22 alin. (2) și (4), art. 26, art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31 lit. b), c), e) și i), art. 33 alin. (1) și (4), art. 38, art. 40, art. 44; introduce alin. (11) la art. 3, alin. (3) și (4) la art. 4, alin. (6) și (7) la art. 21, alin. (11) la art. 30, lit. b1) la art. 31, alin. (5) și (6) la art. 33, art. 441; abrogă art.31 lit. g), art. 33 alin. (2), art. 39, art. 41, art. 42
  O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (abrogata prin L. nr.162/2017)
- modifică titlul, art. 21 alin. (4), art. 27, art. 32 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 54 lit. g), art. 63 alin. (4) lit. f), art. 68 alin. (1), (3)-(5) și (9), art. 70 alin. (4), art. 73 alin. (4), (7) și (9), art. 77, art. 79 alin. (1); introduce alin. (3)-(6) la art. 16, alin. (15) și (16) la art. 73, titlul II1 cu art. 811, după art. 81, art. 85; abrogă art. 78 alin. (1), (2), (21), (22), (3) și (4); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "supraveghere(a) publică" cu sintagma "supraveghere(a) în interes public", sintagma "organismul de supraveghere publică prevăzut la tilul II" cu sintagma "organismul de supraveghere în interes public", sintagma "regulament(ul) intern de organizare și funcționare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare și funcționare", sintagma "Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar" cu sintagma "Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. I și III


Luni, 06 februarie 2023, 07:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.