LEGE nr.67 din 25 aprilie 1997
Legea viei și vinului
Fisa actului

Descriptori:

Autorizație
de defrișare și de plantare a viței de vie
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

de producător
de vinuri cu denumire de origine, acordare, sume, percepere
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.122/2000   (M.A.A.)
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)

Băuturi alcoolice
evidență formulare tip, aprobare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

Certificate
de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, acordare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999

Comerț
certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, acordare, condiții, sume, percepere
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.122/2000   (M.A.A.)
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)

vinuri și băuturi pe bază de vin, utilizare arome, condiții
L. nr.67/1997
O.U.G. nr.97/2001
O. nr.412/769/2001   (M.A.A.P., M.S.F.)

Comisii
Comisia centrală și comisii județene pentru conducerea și organizarea cadastrului viticol
L. nr.7/1996
L. nr.67/1997
O. nr.34/2000   (M.A.A.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
via și vinul
L. nr.67/1997

Formulare în activitatea financiară și contabilă
tip
pentru evidența patrimoniului viticol a producției vitivinicole și a băuturilor alcoolice naturale
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
defrișări, distrugeri plantații viticole, falsificarea vinurilor
L. nr.67/1997

Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol și al Băuturilor Alcoolice Naturale cu Denumiri de Origine (ISCTVBANDO)
organizare, funcționare ca serviciu
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.184/2001   (M.A.A.P.)

Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole
structură organizatorică
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)

Patrimoniu
viticol, evidență formulare-tip, aprobare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

Plante
plantații de viță de vie, înființare, autorizare
L. nr.67/1997

Podgorii
vie și vinuri
L. nr.67/1997

Vie
cadastru viticol, realizare și ținere
L. nr.7/1996
L. nr.67/1997
O. nr.34/2000   (M.A.A.)

Vinuri
regim juridic
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999

lista cuprinzând indicațiile geografice și mențiunile tradiționale admise spre utilizare în România
L. nr.67/1997
O. nr.86/1998   (M.A.A.)

Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole (O.N.D.O.V.), atribuții, structura organizatorică, Regulament de organizare și funcționare
L. nr.67/1997
O. nr.122/1999   (M.A.A.)
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)

producție vitivinicolă, evidență, formulare tip, aprobare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

și băuturi pe bază de vin, utilizare arome, condiții
L. nr.67/1997
O.G. nr.97/1998
O. nr.412/769/2001   (M.A.A.P., M.S.F.)


Sâmbătă, 19 octombrie 2019, 23:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.