ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 30 octombrie 2012
privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii In domeniul executării unor creanțe datorate statului

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.64 din 30 octombrie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.173/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 84/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 772/15 noi. 2012
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.655/2011 pentru stabilirea atribuțiilor, componenței și numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare și arendare din cadrul Agenției Domeniilor Statului
Modifică: L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă și lit e), art. 51, art. 6
  O.U.G. nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
- modifică art. 1 alin. (2)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.173/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului


Luni, 26 septembrie 2022, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.