LEGE nr.204 din 9 noiembrie 2012
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.204 din 9 noiembrie 2012
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 248/2008
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 791/26 noi. 2012
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- modifică art. I pct. 2, pct. 3, pct. 4, pct. 5, pct. 7, pct. 10, pct. 11, pct. 13, pct. 17, pct. 18, pct. 19, pct. 20, pct. 27, pct. 28, pct. 29, pct. 30, pct. 31, pct. 32, pct. 33, pct. 34, pct. 35, pct. 371, pct. 42, pct. 44, pct. 45, pct. 46, pct. 47, pct. 48, pct. 49, art. II alin. (1), art. IV pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 5, pct. 6, pct. 7, pct. 8, pct. 10, pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 19, pct. 20, pct. 21, pct. 24, pct. 25, pct. 26, pct. 27, pct. 28; introduce pct. 41, pct. 91, pct. 92, pct. 111, pct. 151, pct. 152, pct. 201, pct. 231, pct. 241, pct. 53 la art. I, pct. 71, pct. 111-114, pct. 221, pct. 241 la art. IV
Modifică: L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 13/2008 și modifică art. 1 alin. (2) partea introductivă, alin. (3), alin. (4) lit. j), art. 2 lit. a), e), g), g1), art. 3 alin. (1) și alin. (5) lit. a)-d), art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. d) și d1), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (3), (4) și (6) lit. a)-c), art. 10 alin. (8), art. 12 partea introductivă și lit. d1), art. 13 alin. (1) și (4), art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) și (8), art. 21 alin. (2) lit. d) și alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) partea introductivă și lit. b) și alin. (2), art. 29 alin. (2) lit. a)-c), art. 30 alin. (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) și (12), art. 31 alin. (1), art. 311 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și (4), art. 33 alin. (4), art. 34, art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (8), art. 44 alin. (21) și (4), art. 47 alin. (4) lit. c) și e) și alin. (6), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) și (12); introduce lit. r) la art. 2, alin. (11) la art. 8, alin. (61) la art. 10, alin. (9) la art. 10, lit. i1) la art. 20 alin. (1), alin. (21) la art. 29, alin. (15) la art. 30, lit. a1) la art. 47 alin. (1), lit. c1) și h) la art. 47 alin. (4), alin. (32) la art. 51; abrogă art. 13 alin. (2) lit. d)
  L. nr.241/2006 LEGEA serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 13/2008 și modifică art. 1 alin. (2) și (21), art. 3 lit. c) partea introductivă, lit. j1) și lit. v1), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (1) și (11), art. 20 alin. (1) și (4), art. 21 alin. (2), art. 211, art. 22 alin. (3) și (4), art. 23 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 34 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2) partea introductivă, art. 38 alin. (3) lit. b) și c), art. 41 alin. (1) partea introductivă, alin. (2); introduce alin. (21) la art. 4, lit. k) la art. 12 alin. (1), alin. (11)-(13) la art. 30, alin. (6)-(8) la art. 34; abrogă art. 16 alin. (2) lit. b)-d); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare"
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.693/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006
Modificată: L. nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
- abrogă art. II alin. (1)


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 15:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.