HOTĂRÂRE nr.11 din 9 ianuarie 2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.11 din 9 ianuarie 2013
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 42/19 ian. 2013
Rectificare: M.Of. nr. 207/11 apr. 2013
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
totodata, abrogă:
H.G. nr.775/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
H.G. nr.769/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 207/11 apr. 2013
Modificat: H.G. nr.576/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.25/2022)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. t) și ț), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 17 alin. (2); introduce alin. (11) și (12) la art. 3; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.6/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.25/2022)
- modifică art. 11 alin. (1) și (2); modifică și înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.322/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.25/2022)
- modifică art. 3 alin. 1 lit. d), e), h) și ț), art. 4, art. 5 alin. (2) lit. a), d), e) și f), art. 11; modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce lit. h) la art. 2 alin. (1) și alin. (4) la art. 26
dispune republicarea
  H.G. nr.811/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înființarea Complexului Sportiv Național "Lascăr Pană" în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului (abrogat prin H.G. nr.25/2022)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. g), art. 3 alin. (1) lit. a)-d), art. 5 alin. (2) lit. b), anexa nr. 2; introduce lit. c1) si c2) la art. 2 alin. (1), lit. g1) la art. 2 alin. (1), alin. (3) - (5) la art. 2, lit. a1) la art. 3 alin. (1), lit. g) la art. 5 alin, (2), art. 141; abrogă art. 3 alin. (1) lit. f), g) si t), art. 3 alin. (112); modifică si înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.573/2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului (abrogat prin H.G. nr.25/2022)
- introduce art. 301
  H.G. nr.22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
- abrogă, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si a hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prevederile contrare
Abrogat: H.G. nr.25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului


Luni, 05 decembrie 2022, 20:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.