ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.15 din 20 martie 2013
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.15 din 20 martie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.204/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 172/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 22.03.2013
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, precum și pentru modificarea unor acte normative
Publicare: M.Of. nr. 154/22 mar. 2013
Rectificare: M.Of. nr. 207/11 apr. 2013
  M.Of. nr. 123/19 feb. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
totodata, abrogă:
L. nr.717/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
L. nr.181/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporară a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
Modifică: O.U.G. nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), titlul cap. II; introduce alin. (11) și (12) la art. 6, alin. (11) la art. 11, art. 121, cap. I1 cu art. 141 - 145, art. 161, art. 162, anexele nr. 11 și 21; abrogă art. 23; înlocuiește anexa nr. 3
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 207/11 apr. 2013
Aprobată cu modificări: L. nr.204/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică și completează art. I
Rectificare: M.Of. nr. 123/19 feb. 2014
Modificată: L. nr.224/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 36/2017 și modifică art. 2 alin. (1)-(3), art. 2 alin. (4), art. 2 alin. (11), art. 21 alin. (1) lit. b), art. 21 alin. (3), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (3) lit. a)


Joi, 01 iunie 2023, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.