ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 14 noiembrie 2013
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.102 din 14 noiembrie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.11/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 16/2014
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Publicare: M.Of. nr. 703/15 noi. 2013
Rectificare: M.Of. nr. 743/2 dec. 2013
Functie activa:
Modifică: L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
- modifică art. 45 alin. (1)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 11 alin. (11) - (14), art. 20 lit. a), b) și e), art. 201 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 201 alin. (1) lit. b) pct. 5, art. 21 alin. (4) lit. p), art. 23 alin. (2), art. 34 alin. (3), art. 36 alin. (4), art. 48 alin. (5) lit. g) și k), art. 57 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 72 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 75 alin. (1), art. 80 alin. (3), art. 82 alin. (3), art. 94 alin. (14), art. 1122 alin. (6) lit. c), art. 11266, art. 1127 alin. (1) lit. d), art. 117 lit. h) și j), art. 137 alin. (3) lit. e), art. 138 lit. a) și b), art. 142 alin. (1) lit. c), art. 143 alin. (1) lit h) partea introductivă, art. 1472 alin. (1) lit. a) și b), art. 1472 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. c), art. 148 alin. (2), art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1, art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 2, art. 153 alin. (1) partea introductivă, art. 218, art. 2213 alin. (3) lit. a), anexa nr. 1 de la titlul VII, art. 253 alin. (51); introduce lit. i) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 16, lit. h) la art. 20, alin. (11), alin. (31) și (32) la art. 31, alin. (131) la art. 34, alin. (3) la art. 35, alin.(22.1) la art. 62, alin. (31) la art. 641, alin. (11) la art. 75, art. 841, art. 881, alin. (21) la art. 90, lit. a1) la art. 1121, lit. h) - j) la art. 1127 alin. (1), alin. (11) la art. 1127, alin. (9) la art. 177, alin. (43) și (44) la art. 20654, alin. (132) și (133) la art. 20669, lit. c1) și q1) la art. 2213 alin. (2), titlul IX3 cu art. 29633 - 29636; abrogă art. 62 alin. (266), art. 73 alin. (3), art. 148 alin. (3), art. 149 alin. (41), art. 29625 alin. (22); in cadrul titlului III sintagma "direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu sintagma "direcțiile generale regionale ale finanțelor publice"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 743/2 dec. 2013
Modificată: O.U.G. nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
Aprobată cu modificări: L. nr.11/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. I


Luni, 05 decembrie 2022, 07:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.