ORDIN nr.41 din 14 ianuarie 2014
al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.41 din 14 ianuarie 2014
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 40/17 ian. 2014
Republicare: M.Of. nr. 346/20 mai. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.2.443/2011 al ministrului finanțelor publice privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice
totodata, abrogă:
O. nr.2.668/2011 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economicofinanciari de către operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.729/2014 al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (abrogat prin O. nr.2.873/2016)
  O. nr.217/2015 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (abrogat prin O. nr.2.873/2016)
Republicare: M.Of. nr. 346/20 mai. 2015
Abrogat: O. nr.2.873/2016 al ministrului finanțelor publice privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale


Marți, 19 ianuarie 2021, 14:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.