ORDIN nr.821 din 27 noiembrie 2014
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.821 din 27 noiembrie 2014
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 891/8 dec. 2014
Functie activa:
Modifică: O. nr.188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.803/2016)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
odata cu:
O. nr.188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate


Miercuri, 05 octombrie 2022, 03:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.