LEGE nr.4 din 11 ianuarie 1991
privind încheierea și ratificarea tratatelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.906/2002 privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XIV-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Velence (Republica Ungară) la 31 mai 2002
  H.G. nr.914/2002 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă, semnat la Atena la 24 mai 2002
  H.G. nr.915/2002 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizițiile și serviciile reciproce, semnat la București la 17 mai 2002 și la Stuttgart la 20 mai 2002
  H.G. nr.919/2002 pentru aprobarea Programului de colaborare în domeniile culturii, științei și învățământului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse pe anii 2001-2003, semnat la București la 24 aprilie 2002
  D. nr.745/2002 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000
  H.G. nr.1.008/2002 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Naționale din România și Arhivele Statului din Austria, semnat la Viena la 22 octombrie 2001 și la București la 30 noiembrie 2001
  H.G. nr.1.019/2002 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătății și Familiei din România și Ministerul Sănătății Publice din Statul Qatar privind cooperarea în domeniul sănătății și al științelor medicale, semnat la București la 13 iunie 2002
  D. nr.749/2002 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984
  D. nr.750/2002 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
  D. nr.771/2002 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
  H.G. nr.1.095/2002 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere, semnat la Rabat la 29 februarie 1996, pentru modificarea și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile aeriene civile, semnat la București la 6 decembrie 1971
  H.G. nr.1.183/2002 privind aprobarea Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002
  H.G. nr.1.200/2002 pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare, semnată la București la 19 august 2002
  H.G. nr.1.195/2002 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul medico-militar, semnat la București la 3 septembrie 2002
  H.G. nr.1.206/2002 privind aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul veterinar, semnată la București la 8 iulie 2002
  D. nr.896/2002 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 și 2000 referitoare la acesta
  D. nr.897/2002 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta
  D. nr.898/2002 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 și 2000 referitoare la acesta
  H.G. nr.1.242/2002 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) referitor la dezvoltarea viitoare a cooperării științifice și tehnice în cadrul proiectelor de cercetare ale CERN, semnat la 25 martie 2002 la Geneva
  H.G. nr.1.292/2002 pentru aprobarea Convenției privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Liban, semnată la București la 19 august 2002
  D. nr.918/2002 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
  D. nr.919/2002 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000
  H.G. nr.1.321/2002 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naționale ale României și Direcția de Stat pentru Arhivele Naționale din Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000
  H.G. nr.1.408/2002 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea și asistența reciprocă în domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 1 iulie 2002
  D. nr.1.028/2002 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Bosnia și Herțegovina privind comerțul și colaborarea economică, semnat la București la 14 mai 2002
  H.G. nr.1.460/2002 privind mandatarea ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru a comunica intenția Guvernului României de a contribui cu suma de 100.000 dolari S.U.A. la cea de-a 6-a reconstituire a resurselor financiare ale Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (FIDA)
  H.G. nr.1.471/2002 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Industriei și Resurselor din România și Ministerul Federal al Economiei și Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul energiei și mediului, semnat la Graz la 14 octombrie 2002
  H.G. nr.1.472/2002 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 18 septembrie 2002
  H.G. nr.1.545/2002 pentru aprobarea Protocolului dintre guvernele României, Republicii Turcia și Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistenței umanitare de urgență, semnat la Ceșme la 15 mai 2002
  H.G. nr.1.573/2002 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Federal al Economiei și Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la București la 25 iunie 2002 și la Viena la 14 octombrie 2002
  D. nr.9/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 8 iulie 2002
  H.G. nr.13/2003 pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria cu privire la protecția obiectivelor strategice și a obiectivelor de importanță deosebită din apropierea frontierei comune împotriva actelor teroriste executate din aer, semnat la Sofia la 12 noiembrie 2002
  H.G. nr.39/2003 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre forțele navale, semnat la Sofia la 29 octombrie 2002
  D. nr.50/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate, în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970
  D. nr.51/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a modificării art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
  H.G. nr.89/2003 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din România și Ministerul Muncii, Familiei și Afacerilor Sociale din Republica Slovenia, semnat la Ljubljana la 3 octombrie 2002
  H.G. nr.127/2003 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Industriei și Resurselor din România și Ministerul Petrolului din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniile petrol, gaze și petrochimie, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
  D. nr.75/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
  H.G. nr.135/2003 pentru aprobarea Înțelegerii dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Republica Populară Chineză privind colaborarea în domeniul învățământului în perioada 2002-2004, semnată la Beijing la 27 iunie 2002
  D. nr.80/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  D. nr.83/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția privind facilitarea accesului internațional la justiție, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980
  H.G. nr.204/2003 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Justiției din România și Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia și Țara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în vederea realizării unui sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure succesul economiei de piață în România, semnat la București la 10 septembrie 2002
  D. nr.88/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000
  D. nr.94/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Convenția europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
  D. nr.99/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Republica Cehă în domeniul securității sociale, semnat la București la 24 septembrie 2002
  D. nr.157/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
  H.G. nr.351/2003 pentru aprobarea Programului de schimburi în domeniile științei, tehnologiei, educației, culturii, sănătății și tineretului dintre Guvernul României și Guvernul Luxemburgului pentru anii 2002-2005, semnat la București la 18 septembrie 2002
art.5 alin.(1).
  D. nr.220/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999
  H.G. nr.480/2003 privind aprobarea Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003
art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.481/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei plantelor, semnat la Alger la 13 ianuarie 2003
art. 5 alin. (1)
  D. nr.241/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției consulare dintre România și Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002
  D. nr.242/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a amendamentelor la Acordul privind înființarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 și aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
  H.G. nr.523/2003 pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2003 a Comitetului Mixt România - Asociația Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România și Statele Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.524/2003 pentru acceptarea Deciziei nr. 10/2003 a Comitetului mixt România - Turcia, adoptată prin procedură scrisă, privind modificarea Protocolului D al Acordului de comerț liber dintre România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
art.5 alin.(1)
  D. nr.279/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
  D. nr.280/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la art. 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcană și altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996), și la Protocolul adițional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980
  D. nr.293/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
  H.G. nr.591/2003 privind aprobarea Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la București la 20 februarie 2003
  H.G. nr.589/2003 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administrației Publice din România, prin Institutul Național de Administrație, și Institutul European de Administrație Publică (EIPA), semnat la București la 14 decembrie 2002
art. 5 alin. 1
  H.G. nr.635/2003 pentru aprobarea Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia, semnat la București la 16 februarie 2003
art.5 alin. 1
  D. nr.355/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002
art.1 si 4
  H.G. nr.686/2003 pentru aprobarea Programului de colaborare în domeniile educației, culturii și științei dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru anii 2002-2006, semnat la București la 11 decembrie 2002
art. 5 alin. 1
  H.G. nr.689/2003 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 17 decembrie 2002 și la Washington D.C. la 20 ianuarie 2003, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
art.5 alin. (1)
  D. nr.404/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră
  D. nr.405/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de comerț liber dintre România și Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003
  D. nr.406/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de comerț liber dintre România și Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
  D. nr.407/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de comerț liber dintre România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003
  H.G. nr.789/2003 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Naționale ale României și Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 12 noiembrie 2002
  H.G. nr.790/2003 privind aprobarea Protocolului adițional, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru modificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 28 iunie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 608/1993
art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.804/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul de Interne și Ministerul Public, și Guvernul Confederației Elvețiene, reprezentat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, privind implementarea programelor "Introducerea conceptului «Poliția de Proximitate» în România", "Îmbunătățirea cooperării dintre Poliție și Parchet", etapa 2003-2004, semnat la Berna la 26 martie 2003
art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.826/2003 privind aprobarea Înțelegerii dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Ministerul de Interne al României și Serviciul Federal de Frontieră al Federației Ruse privind colaborarea în probleme de frontieră, semnat la București la data de 27 martie 2003
  H.G. nr.832/2003 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Naționale din România și Direcția Arhivelor din Franța, semnat la București la 8 aprilie 2003
  D. nr.508/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European de Radiocomunicații (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
  H.G. nr.869/2003 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Institutul European pentru Cooperare în Aplicarea Legii referitor la colaborarea în domeniul justiției și afacerilor interne, semnat la București la 19 martie 2003
art. 5 alin. 1
  D. nr.517/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Acordul privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, așa cum a fost modificat la 1 iulie 2002
  D. nr.518/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare dintre Ministerul de Interne din România și Șeful Misiunii/Comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herzegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002
  H.G. nr.945/2003 pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la București la 7 aprilie 2003
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.947/2003 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Federația Rusă privind colaborarea și schimburile în domeniul învățământului pentru anii de învățământ 2002-2003 și 2003-2004, semnat la București la 27 martie 2003
art. 5
  H.G. nr.940/2003 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Organizația NATO de Întreținere și Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic, semnat la București la 1 aprilie 2003 și la Capellen la 23 aprilie 2003
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.951/2003 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat dintre România și Serbia și Muntenegru, desfășurată în perioada 10-13 martie 2003, semnat la Belgrad la 13 martie 2003
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.979/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind călătoriile reciproce ale cetățenilor, semnat la București la 26 august 2002
  H.G. nr.989/2003 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație din România și Ministerul Economiei din Republica Albania privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, semnat la București la 13 iunie 2003
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.994/2003 pentru aprobarea Înțelegerii generale de securitate dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă privind protecția informațiilor clasificate schimbate, semnată la București la 13 iunie 2003
art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.988/2003 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XV-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureș la 19 iunie 2003
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.028/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului din România, Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării și Prutului de Jos, semnat la București la 5 iunie 2000
art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.1.055/2003 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Thailandei privind cooperarea în domeniul logistic, semnat la București la 29 mai 2003
art. 5 alin. 1
  D. nr.534/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat românoucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003
  D. nr.535/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
  H.G. nr.1.075/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind desființarea reciprocă a obligativității vizelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003
art. 5
  D. nr.541/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rhin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.), care s-a desfășurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000
  D. nr.542/2003 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
  D. nr.543/2003 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
  D. nr.544/2003 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003
  D. nr.565/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Actului adițional nr. 1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
  H.G. nr.1.109/2003 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din România și Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale din Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.1.116/2003 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din România și Ministerul Muncii, Ordinii Sociale, Familiei și Femeilor din Bavaria, semnat la București la 24 aprilie 2003
art. 5 alin. 1
  H.G. nr.1.112/2003 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară dintre Ministerul Economiei și Comerțului din România și Ministerul Comerțului, Industriei și Energiei din Republica Coreea, semnat la Seul la 21 iulie 2003
art. 5 alin. 1
  H.G. nr.1.162/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru promovarea siguranței aviației, semnat la București la 10 septembrie 2002
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.179/2003 pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Guvernul României și Consiliul Local al Sectorului III al Municipiului București, pe de o parte, și Prefectura și Primăria Torino, pe de altă parte, privind repatrierea minorilor români victime ale abuzurilor, semnat la București la 11 iulie 2003
art. 5 alin. 1
  D. nr.609/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adițional nr. 13 și a Protocolului adițional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
  D. nr.610/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber, semnat la Bled la 4 iulie 2003
  H.G. nr.1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003
art. 5 alin. 1
  D. nr.644/2003 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
  H.G. nr.1.259/2003 pentru aprobarea Declarației comune dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania privind cooperarea și asistența logistică pentru modernizarea Poliției de Frontieră Române
  H.G. nr.1.250/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor din România și Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Alimentației din Republica Slovenia privind cooperarea în domeniul agriculturii, industriei alimentare și silviculturii, semnat la București la 4 iunie 2003
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.1.260/2003 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar, semnat la București la 13 iunie 2002, a Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003, a Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Departamentul de Relații Externe al Republicii Indonezia privind stabilirea de consultări bilaterale, semnat la București la 18 aprilie 2003, și a Protocolului privind consultările dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării al Regatului Maroc, semnat la București la 2 iulie 2003
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.1.289/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea de noi puncte de trecere a frontierei de stat la frontiera de stat comună, semnat la Budapesta la 5 iunie 2003
art. 5 alin. 1
  D. nr.743/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind piața de electricitate, semnat la București la 15 iulie 2003
  D. nr.744/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și a desemnării, în conformitate cu prevederile acestei convenții, a autorităților competente
  H.G. nr.1.310/2003 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la București la 23 septembrie 2003
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.315/2003 privind aprobarea încetării participării României la organizația interguvernamentală paneuropeană în domeniul audiovizualului "Eureka Audiovizual" și continuarea participării României la Observatorul European al Audiovizualului
art.10
  H.G. nr.1.332/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul medico-militar, semnat la București la 15 mai 2003 și la Atena la 3 iulie 2003
art. 5 alin. 1
  H.G. nr.1.311/2003 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la București la 30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Turcia în domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.357/2003 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii în domeniul prevenirii și combaterii fenomenelor infracționale și al asigurării măsurilor specifice de protecție a demnitarilor, semnat la București la 12 septembrie 2003
art.5 alin. (1)
  D. nr.818/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la "Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervențiile de asistență în domeniul protecției civile", semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002
  D. nr.821/2003 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 2 iulie 2003
  D. nr.822/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  D. nr.823/2003 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000
  D. nr.851/2003 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
art. 1 si art. 4
  H.G. nr.1.516/2003 privind aprobarea Programului de aplicare a Acordului cultural dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc pentru anii 2003, 2004 și 2005, semnat la Rabat la 9 aprilie 2003
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.519/2003 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2007, semnat la București la 18 iulie 2003, și a plății contribuției financiare a României pentru participarea în anul 2003 la Programul comunitar Customs 2007
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.531/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind eliminarea reciprocă a vizelor, semnat la Berna la 15 decembrie 2003
art. 5 alin. 1
  D. nr.905/2003 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001
  D. nr.931/2003 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București la 16 iulie 2003 și la Paris la 25 august 2003
  H.G. nr.1.603/2003 privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul de Interne din Republica Ungară pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnate la Budapesta la 9 aprilie 2003
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.1.622/2003 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, pentru Guvernul României, și de reprezentantul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 și la București la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.26/2004 pentru aprobarea Înțelegerii dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul istoriei militare, semnată la București la 14 mai 2003 și la Paris la 12 septembrie 2003
art. 5 alin.1
  D. nr.24/2004 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003
  D. nr.25/2004 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003
  H.G. nr.40/2004 pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la Astana la 9 septembrie 2003
art. 5 alin. 1
  D. nr.29/2004 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
art.1 si 4
  D. nr.31/2004 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon ("Umbrella Agreement"), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București la 12 mai 2003 și la Washington la 11 iunie 2003
  D. nr.32/2004 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației europene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, astfel cum a fost modificată de mai multe ori, iar apoi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002
  H.G. nr.122/2004 privind plata de către România a contribuției financiare anuale la bugetul Convenției Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării în țările afectate grav de secetă și/sau de deșertificare, în special în Africa
art.10 alin.(1)
  D. nr.44/2004 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003


Duminică, 01 octombrie 2023, 22:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.