ORDIN nr.1.802 din 29 decembrie 2014
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.802 din 29 decembrie 2014
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
Publicare: M.Of. nr. 963/30 dec. 2014
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.055/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  O. nr.2.239/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate
  O. nr.1.118/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009
  O. nr.1.898/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.773/2015 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile (abrogat prin O. nr.916/2016)
  O. nr.1.198/2015 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.4.160/2015 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.1.938/2016 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.166/2017 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.895/2017 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
  O. nr.2.827/2017 al ministrului finanțelor publioe privind oompletarea unor reglementări contabile
  O. nr.470/2018 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.1.243/2018 al ministrului finanțelor publice privind completarea unor reglementări contabile
  O. nr.2.531/2018 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.3.067/2018 al ministrului finanțelor publice pentru completarea unor reglementări contabile
  O. nr.3.456/2018 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.2.493/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile
  O. nr.3.781/2019 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile (abrogat prin O. nr.58/2021)
  O. nr.2.206/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile (abrogat prin O. nr.763/2021)
  O. nr.58/2021 al ministrului finantelor privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile
  O. nr.410/2021 al ministrului finantelor pentru reglementarea unor aspecte contabile
  O. nr.762/2021 al ministrului finanțelor pentru reglementarea unor aspecte contabile
  O. nr.1.239/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici
  O. nr.1.592/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici


Luni, 28 noiembrie 2022, 17:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.