LEGE nr.30 din 22 martie 1991
privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.30 din 22 martie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 64/27 mar. 1991 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale și banesti, organizarea și functionarea controlului financiar
  L. nr.9/1974 privind controlul financiar preventiv
  D. nr.94/1990 privind infiintarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestatiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor (abrogata prin O.U.G. nr.13/2001)
abrogă art. 13
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
abrogă la data de 1 ian 2000 art. 2, art. 5 lit. a și alte prevederi referitoare la instituțiile publice din L. nr. 30/1991
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 14
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
abrogă secțiunea a 2-a a cap. II și art. 23
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
Abrogată: O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici


Joi, 30 martie 2023, 23:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.