LEGE nr.123 din 29 mai 2015
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.123 din 29 mai 2015
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 442/2014
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 386/3 iun. 2015
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partid păți ilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10, art. 11 alin. (2) și (4), art. 11 alin. (8), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (2) partea introductivă, art. 16 alin. (1), (2) și (4), art. 17 alin. (2), art. 20, art. 23; introduce alin. (31) la art. 3, alin. (41) și (42) la art. 3, alin. (6) la art. 3, alin. (51) la art. 11, alin. (11) la art. 15; abrogă art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (3)-(5), art. 9, art. 14, art. 18, art. 19 alin. (3) și (6)
Abrogă: O.U.G. nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014
  L. nr.552/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014
  O.U.G. nr.45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014
  L. nr.39/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 20/2014
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.497/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activitătii de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.