ORDIN nr.756 din 3 noiembrie 1997
pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.756 din 3 noiembrie 1997
Emitent: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Publicare: M.Of. nr. 303 bis/6 noi. 1997
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.144/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind înființarea Registrului poluanților emiși de activitățile care intră sub incidența art. 3 alin. (1) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării și modul de raportare a acestora (abrogat prin H.G. nr.140/2008)
  L. nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- la data de 28 iul. 2011, încetează aplicabilitatea dispozițiilor contrare cu privire la poluanții atmosferici


Marți, 29 noiembrie 2022, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.