ORDIN nr.4.160 din 31 decembrie 2015
al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.160 din 31 decembrie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 21/12 ian. 2016
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.878/2010 al ministrului finanțelor publice privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991
Modifică: O. nr.1.286/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (abrogat prin O. nr.2.844/2016)
  O. nr.1.802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.240/2021 al ministrului finantelor privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic


Luni, 30 ianuarie 2023, 12:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.