HOTĂRÂRE nr.56 din 11 aprilie 2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, feURATOM) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) -COM (2016) 113 final

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.56 din 11 aprilie 2016
Emitent: Senat
Publicare: M.Of. nr. 326/27 apr. 2016


Vineri, 06 decembrie 2019, 05:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.