HOTĂRÂRE nr.347 din 11 mai 2016
privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.347 din 11 mai 2016
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 368/12 mai. 2016
Functie pasiva:
Referit de: O. nr.835/2018 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Modificat: H.G. nr.22/2019 pentru modificarea și completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
- modifică art. 5 alin. (2), art. 5 alin. (3) lit. a) si c); introduce alin. (4) la art. 5
  H.G. nr.722/2021 pentru modificarea art. 18 alin. (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
- modifică art. 18 alin. (3) si (4)
  H.G. nr.1.283/2022 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
- modifică art. 18 alin. (2)


Marți, 21 martie 2023, 15:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.