LEGE nr.101 din 19 mai 2016
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.101 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 19/2016
Publicare: M.Of. nr. 393/23 mai. 2016
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.517/2016 pentru promulgarea Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestatiilor
Modificată: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin.(1) lit. a), art. 4 alin. (1) și (4), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 24 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) și (5), art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 3, alin. (7) la art. 53, lit. f) la art. 58 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (2)
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) și (5), art. 17 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (3)-(5), art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), (2) și (10), art. 29, art. 31 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) lit. b) și d), art. 43, art. 49 alin. (1) și (8), art. 50 alin. (2), (5) și (6), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (4), art. 56 alin. (1), art. 62 alin. (1) și art. 63 alin. (1) și (4); introduce alin. (11) la art. 25, alin. (101) la art. 26, alin. (5) la art. 32, alin. (6) și (7) la art. 34, alin. (7)-(10) la art. 50, art. 501, alin. (8) la art. 53, art. 581, art. 582, alin. (4) la art. 59, art. 611, art. 612 și alin. (8) la art. 63; abrogă art. 3 alin. (1) lit. e), cap. II „Notificarea prealabilă”, art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (3), art. 33 alin. (2)-(12), art. 36, art. 49 alin. (5), art. 52 și art. 53 alin. (3)
  L. nr.212/2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
- modifică art. 53 alin. (1); introduce alin. (11) si (12) la art. 53
Referită de: Decizie nr.66/2018 DECIZIA nr. 66 din 1 octombrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 28 alin. (1)
Modificată: L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
  O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (2) si (3), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (7), art. 51 alin. (3), art. 55 alin. (3), (4) si (5), art. 56 si art. 611 alin. (1), (2) si (5) - (7); introduce alin. (2) la art. 8, alin. (21) la art. 46, alin. (3) la art. 48, art. 481, alin. (21) la art. 50, art. 52, alin. (31) la art. 55, alin. (21) si (221 si art. 681; abrogă art. 612
Referită de: Decizie nr.27/2020 DECIZIA nr. 27 din 2 martie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 53 alin. (2)


Miercuri, 08 iulie 2020, 06:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.