LEGE nr.101 din 19 mai 2016
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.101 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 19/2016
Publicare: M.Of. nr. 393/23 mai. 2016
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.517/2016 pentru promulgarea Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestatiilor
Modificată: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin.(1) lit. a), art. 4 alin. (1) și (4), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 24 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) și (5), art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 3, alin. (7) la art. 53, lit. f) la art. 58 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (2)
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) și (5), art. 17 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (3)-(5), art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), (2) și (10), art. 29, art. 31 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) lit. b) și d), art. 43, art. 49 alin. (1) și (8), art. 50 alin. (2), (5) și (6), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (4), art. 56 alin. (1), art. 62 alin. (1) și art. 63 alin. (1) și (4); introduce alin. (11) la art. 25, alin. (101) la art. 26, alin. (5) la art. 32, alin. (6) și (7) la art. 34, alin. (7)-(10) la art. 50, art. 501, alin. (8) la art. 53, art. 581, art. 582, alin. (4) la art. 59, art. 611, art. 612 și alin. (8) la art. 63; abrogă art. 3 alin. (1) lit. e), cap. II „Notificarea prealabilă”, art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (3), art. 33 alin. (2)-(12), art. 36, art. 49 alin. (5), art. 52 și art. 53 alin. (3)
  L. nr.212/2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
- modifică art. 53 alin. (1); introduce alin. (11) si (12) la art. 53
Referită de: Decizie nr.66/2018 DECIZIA nr. 66 din 1 octombrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 28 alin. (1)
Modificată: L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
  O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (2) si (3), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (7), art. 51 alin. (3), art. 55 alin. (3), (4) si (5), art. 56 si art. 611 alin. (1), (2) si (5) - (7); introduce alin. (2) la art. 8, alin. (21) la art. 46, alin. (3) la art. 48, art. 481, alin. (21) la art. 50, art. 52, alin. (31) la art. 55, alin. (21) si (221 si art. 681; abrogă art. 612
Referită de: Decizie nr.27/2020 DECIZIA nr. 27 din 2 martie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 53 alin. (2)
  Decizie nr.40/2020 DECIZIA nr. 40 din 18 mai 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (11)
Modificată: D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (1), (2) si (4), art. 16 alin. (2), (3) si (5), art. 17 alin. (1) si (3), art. 19 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (9) si (11), art. 29, art. 31 alin. (1) si (2), art. 34 alin. (2), (3) si (4), art. 44 alin. (2) si (3), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (2), (5), (6) si (7), art. 501 alin. (4), art. 51 alin. (5), art. 53 alin. (1) si (11), art. 55 alin. (3), (4) si (5), art. 56, art. 59 alin. (1) lit. b) si art. 611 alin. (1), (2) si (5) - (7); introduce alin. (2) la art. 8, alin. (4) la art. 17, art. 361, alin. (21) la art. 46, alin. (3) la art. 48, art. 481, alin. (21) la art. 50, alin. (11) si (12) la art. 50, art. 521, alin. (31) la art. 55 si alin. (21) si (22) la art. 611; abrogă art. 501alin. (2) si art. 612
  O.G. nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 9 alin. (4), art. 31, art. 49 alin. (6), art. 53 alin. (6), art. 58 alin. (3) lit. b), art. 582 si art. 611 alin. (1) lit. b)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.26/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice
- modifică art. 53 alin. (11) si alin. (8); introduce alin.(61) si (62) la art. 50, alin. (21) si alin. (9) la art. 53 si alin. (51) la art. 611
  L. nr.208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
- modifică art. 53 alin. (1); introduce alin. (1 3) la art. 53 si alin. (1 1) la art. 58 - (la data de 10 septembrie 2022)
  L. nr.291/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul achizitiilor publice
- aprobă cu modificări O.G. nr. 3/2021


Joi, 02 februarie 2023, 02:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.