LEGE nr.225 din 17 noiembrie 2016
pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.225 din 17 noiembrie 2016 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 674/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 942/23 noi. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
- la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 51/2006
  H.G. nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice
  H.G. nr.527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C.
- la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. III alin. (1) din Legea nr. 225/2016
Modifică: L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- modifică art. 1 alin. (2) lit. d), art. 1 alin.(2) lit. h), art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (4) partea introductivă, art. 1 alin. (4) lit. h) - j) și l) , art. 2 lit. a), art. 2 lit. e), g), h), j), k) o)-r) , art. 3 alin. (1) și (3), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 partea introductivă, art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (1) lit. b) - d), art. 7 alin. (2) partea introductivă , art. 7 alin. (2) lit. a) și c), art. 8 alin. (1), art. 8 alin.(3) partea introductivă, art. 8 alin. (3) lit. c), art. 8 alin. (3) lit. e), g), j) și k), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1) lit. a) și h), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 10 alin. (1), (4) și (5), art. 11 alin. (4) lit. g), art. 12 lit. e), art. 13 alin. (2) lit. a), art. 13 alin. (2) lit. h), art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (1) lit. o) și p), art. 21 alin.(1) partea introductivă,art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (2), art.22 alin. (1), art. 22 alin. (3) și (5), art. 23 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1) partea introductivă, art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (5), art. 27, art. 28 alin. (3) și (4), art. 29 alin. (10) și (11), art. 30 alin. (1), (2) și (5), art. 33 alin. (2), (3) și (7), art. 36 alin. (4), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a) și b), art. 38 alin. (2), art. 40 lit. c), art. 41 alin. (2) lit. b), art. 42 alin. (1) partea introductivă, art. 42 alin. (1) lit. a) și c), art. 42 alin. (3) și (4), art. 42 alin. (6) partea introductivă, art. 42 alin. (7) și (9), art. 43 alin. (1), art. 43 alin. (2) partea introductivă și lit. d), art. 43 alin. (4) - (8), art. 44 alin. (2) lit. d), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (4) lit. d), art. 47 alin. (4) lit. e) și f), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1), art. 52; introduce lit. t) - w) la art. 2, lit. d1) și d2) la art. 8 alin. (3), lit. h) la art. 9 alin. (2), alin. (51) la art. 10, , alin. (11) la art. 10, lit. a1) la art. 11 alin. (4), alin. (11) la art. 14, lit. h1) la art. 20 alin. (1), lit. f) la art. 21 alin. (1), alin. (5) și (6) la art. 21, alin. (11) la art. 22, alin. (12) și (14) la art. 29, alin. (61)la art. 42, alin. (21) la art. 44, art. 461, lit. d) la art. 47 alin. (2), lit. f) la art. 47 alin. (3), lit. d1) la art. 47 alin. (4), alin. (41) la art. 51, art. 521; abrogă art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 lit. c), art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (5) - (7), art. 13 alin. (2) lit. b), c), d) și g), art. 20 alin. (1), lit. c) și d), art. 20 alin. (1) lit. j) m) și n), art. 21 alin. (1) lit. d) și e), art. 29 alin. (3), art. 36 alin. (1), art. 44 alin. (2) lit. f), art. 46, art. 47 alin. (4) lit. i), art. 50 alin. (1), (2) și (4); în tot cuprinsul legii, sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice” se înlocuiește cu sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice”, iar sintagma „comunitate locală” se înlocuiește cu sintagma „colectivitate locală”
dispune republicarea
  L. nr.204/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- abrogă art. II alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.965/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Modificată: O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (3) la art. IV


Vineri, 03 februarie 2023, 23:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.