LEGE nr.232 din 22 noiembrie 2016
privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.232 din 22 noiembrie 2016 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 598/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 972/5 dec. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- introduce lit. a1) la art. 9 alin. (1)
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
- modifică art. 36 alin. (1); introduce alin. (5) la art. 36
  O.U.G. nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
- abrogă art. 9 la data de 4 iulie 2017
  O.U.G. nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 1 - 7 la data de 4 iulie 2017
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.972/2016 pentru promulgarea Legii privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: O.U.G. nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 13 alin. (1), termenul prevăzut la art. 42 se prorogă, în ceea ce privește art. 42 lit. a) din același act normativ, până la data de 31 decembrie 2017
  L. nr.12/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (f) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prorogă până la 31 dec. 2018 term. prev. la art. 42, în ceea ce privește art. 42 lit. a)
  O.U.G. nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (5) lit. m); introduce lit. m1) la art. 6 alin. (5)
  L. nr.283/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
- modifică art. 6 alin. (5) lit. m1), art. 8 alin. (4) si art. 13 alin. (9) lit. b); introduce alin. (12) la art. 13 si alin. (6) la art. 40; abrogă art. 9 alin. (9) si art. 26 alin. (6)
  L. nr.266/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru completarea unor acte normative
- modifică art. 1, art. 2 lit. c) - g), art. 3 lit. b), k), m) si s), art. 3 lit. t), art. 5, art. 6 alin. (5) lit. m), art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (3) si (5), art. 8 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 13 alin. (12), art. 24 alin. (1), art. 24 alin. (3), (5) si (6), art. 26, art. 31 alin. (2) si art. 35 alin. (1) lit. a); introduce lit. a1) la art. 3, lit. s1) la art. 3, alin. (21) la art. 7, alin. (6) la art. 7, alin. (41) la art. 13, alin. (21) la art. 24, alin. (21) la art. 31 si alin. (3) si (4) la art. 38; abrogă art. 2 lit. b) si art. 11 alin. (1), (2), (4), (5) si (6)


Miercuri, 29 martie 2023, 06:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.