ORDIN nr.2.844 din 12 decembrie 2016
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.844 din 12 decembrie 2016
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2016, cu excepția prevederilor capitolului 7 "Informații nefinanciare și informații privind diversitatea" din anexa nr. 1, care se aplică de la data de 1 ianuarie 2017.
Publicare: M.Of. nr. 1020/19 dec. 2016
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.286/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
totodata, abrogă:
O. nr.213/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012
O. nr.150/2015 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.895/2017 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
  O. nr.2.827/2017 al ministrului finanțelor publioe privind oompletarea unor reglementări contabile
  O. nr.3.189/2017 al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016
  O. nr.470/2018 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.1.243/2018 al ministrului finanțelor publice privind completarea unor reglementări contabile
  O. nr.2.531/2018 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.3.067/2018 al ministrului finanțelor publice pentru completarea unor reglementări contabile
  O. nr.3.456/2018 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări contabile
  O. nr.2.493/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile
  O. nr.2.206/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile (abrogat prin O. nr.763/2021)
  O. nr.58/2021 al ministrului finantelor privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile
  O. nr.410/2021 al ministrului finantelor pentru reglementarea unor aspecte contabile
  O. nr.1.239/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici
  O. nr.1.592/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici
  O. nr.4.291/2022 al ministrului finantelor pentru reglementarea unor aspecte contabile


Miercuri, 29 martie 2023, 23:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.