ORDIN nr.166 din 25 ianuarie 2017
al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.166 din 25 ianuarie 2017
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 86/31 ian. 2017
Functie activa:
Abrogă: O. nr.123/2013 al ministrului afacerilor interne privind condițiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului
Modifică: O. nr.1.969/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.103/2017)
  O. nr.1.802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.470/2018 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile


Duminică, 29 ianuarie 2023, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.