ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.18 din 27 februarie 2017
privind asistența medicală comunitară

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.18 din 27 februarie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.180/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 170/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 01.03.2017
Publicare: M.Of. nr. 154/1 mar. 2017
Functie activa:
Abrogă: O. nr.619/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității mediatorilor sanitari în anul 2002
- la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2017
totodata, abrogă:
O. nr.837/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității mediatorilor sanitari în anul 2002
O. nr.607/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Listei localităților prioritare și a numărului de locuri aprobate pe localitate pentru funcționarea mediatorilor sanitari în anul 2003
Modifică: O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
- abrogă cap. II cu art. 4-11, la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2017
  H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
- modifică cap. I cu art. 1-9, la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2017
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.180/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
- modifică art. 6 lit. c), art. 12 alin. (3), art. 13; introduce lit. e) la art. 8 alin. (1), lit. c) la art. 8 alin. (2)
Modificată: L. nr.119/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
- modifică art. 12 alin. (3) si (4), art. 13 alin. (1) si art. 19; introduce lit. d) la art. 8 alin. (2), alin. (5) la art. 12 si alin. (2) si (3) la art. 15


Vineri, 12 august 2022, 21:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.