ORDIN nr.377 din 30 martie 2017
al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.377 din 30 martie 2017
Emitent: Ministerul Sănătății
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 223/31 mar. 2017
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.020/2017 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.249/2017 al ministrului sănătății privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1/2018 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.453/2018 al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.230/2018 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.558/2018 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data de 31 martie 2019 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.451/2019 al ministrului sănătății pentru prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului sănătătii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018 până la data de 30 iunie 2019 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.978/2019 al ministrului sănătății pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii2017 și 2018; aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.536/2019 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.942/2019 al ministrului sănătății privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea acestora (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.397/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.479/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.500/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.523/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.540/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.554/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.578/2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.614/2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.639/2020 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018 aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.689/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.765/2020 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.805/2020 al ministrului sănătătii privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017, precum si pentru modificarea si completarea acestora (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.820/2020 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.909/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.272/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.354/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
  O. nr.1.504/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.598/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.182/2020 al ministrului fondurilor europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019
  O. nr.2.008/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
  O. nr.2.045/2020 al ministrului sănătății privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.2.179/2020 al ministrului sănătății pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.193/2021 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.383/2021 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.440/2021 al ministrului sănătătii pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017, precum si modificarea si completarea acestora (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.549/2021 al ministrului sănătății privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.087/2021 al ministrului sănătătii pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătatii nr. 377/2017, precum si modificarea si completarea acestora (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.377/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.1.755/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.2.459/2021 al ministrului sănătății, interimar, privind modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.2.875/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.3.006/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
  O. nr.265/2022 al ministrului sănătății pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 (abrogat prin O. nr.964/2022)
Abrogat: O. nr.964/2022 al ministrului sanatatii privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.