ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.11 din 1 martie 2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.11 din 1 martie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.187/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 214/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 07.03.2018
Publicare: M.Of. nr. 207/7 mar. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (13) la art. 63
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.187/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică partea introductivă a alin. (1) și partea introductivă a lit. a) a alin. (1) al art. 1, alin. (5) și alin. (10) al art. 1
Modificată: O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3
  L. nr.13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. h) la art. 3
odata cu:
O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. II, art. III pct. 6, art. XI partea introductivă, art. XIII pct. 1; introduce pct. 7 - 10 la art. III, art. XIII1
  O.U.G. nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- introduce alin. (51) la art. 1


Sâmbătă, 13 august 2022, 17:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.