ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.74 din 17 iulie 2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.74 din 17 iulie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.31/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 560/2018
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.
Publicare: M.Of. nr. 630/19 iul. 2018
Functie activa:
Abrogă: O. nr.932/2016 al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje
- la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. VI alin. (2) din O.U.G. nr. 74/2018
Modifică: O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 9 alin. (1) lit. c), anexa nr. 2; introduce alin. (21) la art. 10, alin. (25) la art. 13
  L. nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (abrogata prin O.U.G. nr.92/2021)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. f), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) și g), art. 59 alin. (3), art. 61 alin. (1) lit. a), art. 67 alin. (1), anexa nr. 1; introduce alin. (5) - (11) la art. 12, alin. (4) - (6) la art. 59, anexa nr. 7; completează anexa nr. 1
  L. nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- modifică art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1), art. 16, art. 17, art. 20, art. 21 alin. (1), art. 26, art. 27; modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce anexele nr. 5 și 6
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. I pct. 2, 3 si 8, art. III, art. V pct. 2, 3, 5, 6, 7, art. VII alin. (4), art.VIII pct. 1 si modifică anexele nr. 3 si 4; introduce pct. 21 la art. VIII


Vineri, 27 ianuarie 2023, 00:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.