DECRET-LEGE nr.115 din 27 aprilie 1938
pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.129/2000 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 din Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare
  D.C.C. nr.205/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare
  D.C.C. nr.346/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
  D.C.C. nr.128/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 34 pct. 3
  D.C.C. nr.204/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor referitoare la cărțile funciare
art. 17
  D.C.C. nr.23/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 28 alin. (1)
  D.C.C. nr.309/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. (1)
  D.C.C. nr.401/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 și art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 27 și art. 28
  D.C.C. nr.591/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 28 alin. 1
  D.C.C. nr.587/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 și 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și a prevederilor art. 34 și 35 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 19, 20, 26, 43, 45 și 46
  D.C.C. nr.650/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 28 alin. 1
  D.C.C. nr.1.054/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27, art. 28 și art. 29 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 27, art. 28 și art. 29
  D.C.C. nr.1.311/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19, art. 20, art. 26, art. 43, art. 45 și art. 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, precum și a prevederilor art. 34 și art. 35 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
art. 19, art. 20, art. 26, art. 43, art. 45 și art. 46
  D.C.C. nr.1.410/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 34
  D.C.C. nr.420/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 și art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
art. 27 și art. 28
  D.C.C. nr.555/2018 DECIZIA nr. 555 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26, art. 28 și art. 29 din Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- art. 26; - prevederile art. 28 si art. 29
  D.C.C. nr.473/2019 DECIZIA nr. 473 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare
- art. 28 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată)


Duminică, 05 februarie 2023, 04:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.