DECRET-LEGE nr.115 din 27 aprilie 1938
pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.470/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de realizare și de întreținere a cadastrului viticol
  O.U.G. nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
  O.U.G. nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local


Duminică, 05 februarie 2023, 03:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.