ORDIN nr.1.112 din 23 noiembrie 2018
al ministrului apelor și pădurilor pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.112 din 23 noiembrie 2018
Emitent: Ministerul Apelor și Pădurilor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1051/12 dec. 2018
Functie activa:
Abrogă: O. nr.904/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice
totodata, abrogă:
O. nr.1.433/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010
O. nr.1.533/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru suspendarea aplicabilității prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010
O. nr.1.920/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru abrogarea prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.263/2020 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea alin. (2) al art. 10 din Conținutul registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, procedura de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și atribuțiile acestora, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.112/2018


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.