NORMĂ nr.19 din 29 noiembrie 2018
privind distribuția de asigurări

Identificare act:
Numar/data: Norme nr.19 din 29 noiembrie 2018
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1089/21 dec. 2018
Functie activa:
Abrogă: O. nr.10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări
totodata, abrogă:
O. nr.12/2007 pentru modificarea și completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007
N. nr.19/2016 NORMĂ pentru modificarea și completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007
N. nr.29/2016 NORMĂ pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2007
  O. nr.3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare
totodata, abrogă:
N. nr.19/2014 NORMĂ pentru modificarea Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009
  O. nr.15/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pe teritoriul României de către intermediarii în asigurări/reasigurări, autorizați și/sau înregistrați de o autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene
  O. nr.23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților, precum și alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare
totodata, abrogă:
O. nr.11/2010 pentru completarea Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților, precum și alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009
O. nr.1/2012 pentru modificarea și completarea Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților, precum și alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009
  N. nr.9/2015 NORMĂ privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
  N. nr.15/2015 NORMĂ privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare
  N. nr.29/2015 NORMĂ privind Registrul asigurătorilor- reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Functie pasiva:
Modificat : N. nr.28/2019 NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (abrogat prin N. nr.22/2021)
  N. nr.21/2020 NORMĂ pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informatiilor publice si transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situatiei generate de COVID-19 si instituirii stării de urgentă în România
Abrogat : N. nr.22/2021 NORMĂ privind distribuția de asigurări


Duminică, 05 februarie 2023, 03:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.