ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.1 din 30 ianuarie 2019
pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.1 din 30 ianuarie 2019
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.115/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 80/2019
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 84/1 feb. 2019
Functie activa:
Modifică: L. nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
- modifică art. 4 alin. (8), art. 7 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) pct. (iv), art. 9 partea introductivă, art. 12 alin. (3), art. 13 partea introductivă, art. 14 alin. (1) si (3), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 4, alin. (11) la art. 7, alin. (4) si (5) la art. 8, alin. (11) la art. 11, alin. (4) si (5) la art. 12, lit. h) la art. 13; abrogă art. 18 alin. (3)- (5)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.115/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 1/2019 si modifică art. unic pct. 9, pct. 10, pct. 11, pct. 13, pct. 14 si pct. 16; introduce două noi puncte înainte de pct. 1 la art. unic, pct. 21 la art. unic, pct. 101 la art. unic si pct. 131 la art. unic; abrogă art. unic pct. 12


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.