LEGE nr.60 din 29 octombrie 1974
Legea sanitară veterinara
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.60 din 29 octombrie 1974
Emitent: Marea Adunare Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: B.Of. nr. 136/2 noi. 1974 text
Republicare: M.Of. nr. 266/30 dec. 1991
  M.Of. nr. 626/2 sep. 2003
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.75/1991 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
Republicare: M.Of. nr. 266/30 dec. 1991
Modificată: O.G. nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
  L. nr.254/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
  O.U.G. nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
  L. nr.62/2000 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
modifică art.31 alin.(6); introduce alin.(41) și (42) la art.31; înlocuiește anexa cu anexele 1-4
  O.U.G. nr.90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
modifică art.24 alin.(1), art.31 alin.(1) și (5), art.33-.34; introduce alin.(7) și (8) la art.31, art.461 (cu anexele nr.1-6); înlocuiește denumirile "Ministerul Agriculturii și Alimentației" cu "Agenția Națională Sanitar Veterinară" din cuprinsul art.7, art.13, art.17, art.20 lit.(b) și (f), art.21, art.23, art.25-29, art.32, art.37 și la art.39 lit.b și e, "Poliția Sanitară Veterinară" de la art.35 cu "Direcția de Inspecție Sanitară Veterinară și Control de Frontieră", "Direcția Generală Sanitară Veterinară" de la art.36 alin.(2) cu "Agenția Națională Sanitară Veterinară"; înlocuiește anexele 1-4
  O.U.G. nr.61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
modifică art.33; abrogă art.24 alin.(3) și anexa nr.5; înlocuiește anexa nr.6; abrogă art.IV din O.U.G.nr.90/2000
  O.G. nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
introduce patru noi alin.după alin.(2) la art.30
  L. nr.538/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
modifică art.33; anexa nr.6, înlocuită prin O.U.G.nr.61/2001, rămâne în vigoare cea anterioară
  L. nr.758/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
  L. nr.374/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
modifică art.31 alin.(5), anexele nr. 1, 2, 3 și 4; introduce alin.(51) la art.31; abrogă anexa nr.6; înlocuiește denumirea "Ministerul Agriculturii și Alimentației" cu "Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor"; elimină modificările efectuate la art.33 și 35 prin O.U.G. nr. 90/2000 și art.V din O.U.G. nr. 90/2000
Republicare: M.Of. nr. 626/2 sep. 2003
Modificată: L. nr.580/2003 privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
modifică art.30 alin. (6); introduce alin. (31) la art.33; înlocuiește sintagma "venituri extrabugetare" cu " venituri proprii"
Abrogată: O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare


Joi, 30 martie 2023, 23:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.