ORDONANȚĂ nr.6 din 31 iulie 2019
privind instituirea unor facilități fiscale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.6 din 31 iulie 2019
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 648/5 aug. 2019
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
- modifică art. 3 alin. (1) si art. 15 alin. (1) si (4); introduce alin. (7) la art. 23 si art. 361
  O.G. nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 22 alin. (1); introduce alin. (7) la art. 1, alin. (31) la art. 15
  O.U.G. nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
- modifică art. 3 alin. (1), art. 22 alin. (1)
  L. nr.32/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale si pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscai
  O.U.G. nr.90/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative
- modifică titlul cap. I, art. 1 alin. (1), (3) si (4), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) lit. aa), art. 4 alin. (7) - (9), art. 22 alin. (1)
  L. nr.114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 90/2020 și modifică titlul cap. I, art. 1 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) lit. aa) si art. 22 alin.
  O.U.G. nr.181/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal - bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 3 alin. (1) si art. 22 alin. (1)
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- modifică titlul cap. I, art. 1 alin. (1), (3) si (4) si art. 4 alin. (6) lit. b) pct. i) lit. aa)
  O.U.G. nr.19/2021 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fiscal
- modifică art. 3 alin. (1), art. 22 alin. (1)
  O.G. nr.4/2022 Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen
- termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) se prorogă până la 31 iulie 2022.
  L. nr.112/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru prorogarea unui termen
- modifică art. 3 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 1 si alin. (21) la art. 4
  O.U.G. nr.85/2022 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si vamal
- modifică titlul cap. I, art. 1 alin. (1), (3), (4) si (5), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) lit. aa) si bb), art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (ii) lit. bb), art. 6 alin. (3) lit. b), art. 12 alin. (1) si art. 22 alin. (1); introduce art. 221
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.316/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 181/2020
  O.U.G. nr.20/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale
- modifică art. 11 alin. (2) si art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.63/2023 Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unitătilor sanitare, precum si stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public si pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătătii si în domeniul fiscal
- modifică art. 22 alin. (1)


Duminică, 01 octombrie 2023, 21:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.