ORDIN nr.3.781 din 23 decembrie 2019
al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 5/7 ian. 2020
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
  O. nr.897/2015 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților
  O. nr.10/2019 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- abrogă ordinul, cu exceptia art. 3
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.58/2021 al ministrului finantelor privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile


Duminică, 29 ianuarie 2023, 22:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.