LEGE nr.83 din 15 aprilie 1998
privind procedura falimentului bancilor
Fisa actului

Descriptori:

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
faliment, procedura de decontare prin conturi tip "Bancă în faliment"
L. nr.83/1998
O. nr.11/1999   (B.N.R.)
N. nr.10/2000   (B.N.R.)

fuziune, dezvoltare și lichidare bănci, reflectare principale operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

în faliment, deschidere la B.N.R. a contului tip bancă în faliment, condiții
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O.G. nr.9/2000
N. nr.10/2000   (B.N.R.)

procedura falimentului băncilor, aplicarea și a unor dispoziții din L. nr. 64/1995
L. nr.83/1998

societăți bancare, stat acționar
procedura falimentului bancar
L. nr.83/1998

stare de insolvabilitate, calculul valorii activului și pasivului băncilor
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

Banca Națională a României
deschiderea contului tip bancă în faliment, condiții
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
N. nr.10/2000   (B.N.R.)

procedura reorganizării și lichidării judiciare
L. nr.83/1998

Căi de atac
contestații privind procedura falimentului băncilor împotriva măsurilor luate de lichidator, termen, soluționare
L. nr.83/1998

Codul de procedură civilă
derogare de la art. 300 alin. 3 și 4
L. nr.83/1998

Contabilitate
reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
fuziunea, dizolvarea și lichidarea băncilor
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

Faliment
procedura falimentului instituțiilor de credit
L. nr.83/1998
N. nr.3/1996   (B.N.R.)
O. nr.11/1999   (B.N.R.)
N. nr.10/2000   (B.N.R.)

instituții de credit, reflectarea principalelor operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Instanțe judecătorești
competențe
în litigii privind procedura falimentului băncilor
L. nr.83/1998

Instituții de credit
bănci, persoane juridice române, C.E.C., cooperative de credit, procedura falimentului
L. nr.83/1998

Judecători sindici
îndatoriri, aplicarea regulamentelor privind falimentul bancar
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998

Lichidare, lichidator (faliment)
procedura
falimentului instituțiilor de credit
L. nr.83/1998

Prescripție extinctivă
acțiuni în justiție și alte operațiuni comerciale, acte de transfer de proprietate și alte acte ce nu se iau în calcul de către lichidator potrivit procedurii falimentului băncilor
L. nr.83/1998

acțiuni judiciare și extrajudiciare, suspendare de la data deschiderii procedurii falimentului băncilor
L. nr.83/1998

Procedură
faliment bancar
L. nr.83/1998

Reorganizare judiciară
procedura de reorganizare judiciară și a falimentului
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
faliment, procedură
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
N. nr.3/1996   (B.N.R.)

reorganizare și lichidare judiciară, procedură
L. nr.83/1998
N. nr.3/1996   (B.N.R.)


Duminică, 05 februarie 2023, 06:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.