ORDIN nr.62 din 31 martie 2020
pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.62 din 31 martie 2020
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 271/1 apr. 2020
Functie activa:
Abrogă: O. nr.93/2018 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
totodata, abrogă:
O. nr.71/2019 pentru modificarea și completarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2018
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piață și pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice
  O. nr.92/2022 privind modificarea si completarea Regulamentului de calcul si de decontare a dezechilibrelor părtilor responsabile cu echilibrarea pret unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, si pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei


Marți, 30 mai 2023, 10:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.