REGULAMENT nr.10 din 28 mai 2020
privind modificarea și completarea unor acte normative ale Autorității de Supraveghere Financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.10 din 28 mai 2020
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 507/15 iun. 2020
Functie activa:
Modifică: R. nr.2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
  R. nr.3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
  N. nr.33/2017 NORMĂ privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
  N. nr.4/2018 NORMĂ privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
  R. nr.1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
  N. nr.13/2019 NORMĂ privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
  R. nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 00:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.