ORDONANȚĂ nr.51 din 11 august 1998
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.51 din 11 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.245/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 213/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 296/13 aug. 1998 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
Modificată: O.G. nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- modifică titlul, art.1, art.2, art.21, art.4, art.6; introduce cap.I, art.11-13, art.61- art.63, cap.II cu art.9-17, cap.III cu art.18-28, cap.IV cu art.29-30; abrogă art.3, art.5, art.7 și art.8
dispune republicarea
  L. nr.199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- aprobă cu modificări O.G. nr. 2/2008 și modifică art. 1 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 6 alin. (1) și (6), art. 9, art. 16, art. 20, art. 21, art. 22; introduce alin. (21) la art. 2, alin. (5) la art. 25, alin. (3) la art. 28, art. 291- 293, art. 31
  O.G. nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- abrogă, la 1 ianuarie 2013, art. 21 alin. (1) lit. ș)
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- introduce lit. ț) la art. 21 alin. (1)
  L. nr.201/2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
- modifică art. 21 alin. (1) lit. f)
  O.U.G. nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
- modifică art. 11 lit. d), art. 4 alin. (1) lit. e) și f) și art. 20 alin. (5); introduce lit. m) la art. 1 alin. (2) și art. 32
  O.U.G. nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (1) și (3)
  L. nr.86/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (1) si (3) (abrogă art. 16 din O.U.G. nr. 76/2018)
  O.U.G. nr.83/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru sustinerea desfăsurării Programului cultural national aTimisoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
- modifică titlul, art.1, art. 11, art. 12, art. 13, art. 2, art. 21, art. 4, art.6, art. 62, art. 63, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (2), art. 18 alin. (1) si (4), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 23, art. 25 alin. (2), (3) si (5), art. 26, art. 27, art. 28, art. 291, art. 30, art. 31, art. 32; introduce alin. (5) la art. 22 si art. 33;abrogă art. 292 si art. 293

Titlu nou: Ordonanță privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor cultural

dispune republicarea
  L. nr.286/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru sustinerea desfăsurării Programului cultural national "Timisoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
- modifică art. 1 alin. (2) lit. c), g), h) si j), art. 12 alin. (5), art. 13 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. c) si d), art. 4 alin. (1) lit. b) si d), art. 4 alin. (8) lit. b) si c), art. 6 alin. (4) lit. a), art. 12 alin. (7), art. 13 alin. (4) lit. b), art. 21 alin. (1) lit. d), f), h), i) si n), art. 21 alin. (2) si (3), art. 22 alin. (5), art. 28 alin. (3) si art. 29; introduce lit. q) si r) la art. 1 alin. (2), alin. (6) la art. 12, lit. t) la art. 21 alin. (1) si alin. (2) la art. 31


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.