ORDONANȚĂ nr.51 din 11 august 1998
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  H.G. nr.1.238/2010 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2010, în vederea susținerii editării publicațiilor culturale
  O. nr.2.066/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
  O. nr.2.231/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor


Luni, 20 martie 2023, 17:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.