ORDONANȚĂ nr.124 din 29 august 1998
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.153/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O. nr.560/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003
  O. nr.933/2003 al ministrului sănătății privind reorganizarea centrelor medicale (abrogat prin O. nr.39/2008)
  O. nr.1.059/2003 al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
  O. nr.1.225/2003 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (abrogat prin O. nr.2.209/2022)
art.6 alin.(1)
  H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
  O. nr.979/2004 al ministrului sănătății privind eliberarea autorizației de liberă practică
  O. nr.349/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare (abrogat prin O. nr.1.338/2007)
  Decizie nr.17/2010 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie (abrogat prin Decizie nr.8/2013)


Marți, 31 ianuarie 2023, 23:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.