ORDONANȚĂ nr.124 din 29 august 1998
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.878/2002 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  H.G. nr.1.510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  H.G. nr.1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală primară
  I. nr.DB337/2003 ale ministrului sănătății și familiei și ale ministrului administrației publice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  O. nr.153/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O. nr.560/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003
  O. nr.1.042/2003 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București (abrogat prin O. nr.880/2006)
  O. nr.1.059/2003 al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
  H.G. nr.1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  O. nr.119/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale (abrogat prin O. nr.1.301/2007)
  O. nr.381/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O. nr.544/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale
  H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
  O. nr.870/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar
  H.G. nr.1.328/2004 pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003
  O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
  H.G. nr.52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
  Decizie nr.77/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
  O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
  O. nr.1.159/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Listei unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
  H.G. nr.1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012


Marți, 31 ianuarie 2023, 23:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.