ORDONANȚĂ nr.128 din 29 august 1998
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
  H.G. nr.1.538/2003 pentru organizarea și funcționarea Gărzii Financiare (abrogat prin H.G. nr.533/2007)
  H.G. nr.1.536/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
  H.G. nr.207/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea fondului de stimulente pentru polițiștii din unitățile Ministerului Administrației și Internelor
  O. nr.322/2004 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea indemnizațiilor lunare ale membrilor comisiilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 (abrogat prin O. nr.2.495/2007)
  H.G. nr.427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund (abrogat prin H.G. nr.996/2008)
  H.G. nr.1.126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
  L. nr.381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri


Luni, 25 mai 2020, 18:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.