LEGE nr.151 din 15 iulie 1998
privind dezvoltarea regională în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.5.204/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare și aprobare a standardelor de pregătire profesională și a curriculumului pentru învățământul postliceal și a Reperelor metodologice privind proiectarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului la școala postliceală și școala de maiștri
  H.G. nr.93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramului "Investiții în servicii sociale", care se finanțează prin bugetul Ministerului Dezvoltării și Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice
  H.G. nr.251/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramului "Întărirea capacității consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală", care se finanțează prin bugetul Ministerului Dezvoltării și Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice (abrogat prin H.G. nr.1.307/2004)
  H.G. nr.322/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramului "Dezvoltarea orașelor prin stimularea activităților întreprinderilor mici și mijlocii" care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Ministerului Dezvoltării și Prognozei în cadrul programelor regionale specifice
  H.G. nr.734/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.402/2004)
  H.G. nr.765/2003 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică (abrogat prin H.G. nr.68/2004)
  H.G. nr.1.626/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor regionale de protecție a mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
  H.G. nr.68/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică (abrogat prin H.G. nr.957/2005)
  H.G. nr.402/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.243/2006)


Luni, 20 martie 2023, 17:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.