ORDIN nr.58 din 14 ianuarie 2021
al ministrului finantelor privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.58 din 14 ianuarie 2021
Emitent: Ministerul Finanțelor
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 66/21 ian. 2021
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.781/2019 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile
Modifică: O. nr.1.802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
  O. nr.2.844/2016 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
  O. nr.3.103/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.85/2022 al ministrului finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile


Luni, 30 ianuarie 2023, 14:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.