ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.92 din 19 august 2021
privind regimul deșeurilor

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.92 din 19 august 2021
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.17/2023 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 417/2021
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 820/26 aug. 2021
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
  L. nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
- cu exceptia art. 61, care rămâne în vigoare încă 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
L. nr.166/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
L. nr.188/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
Modifică: H.G. nr.1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
- abrogă art. 71, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 alin. (15)
  O.U.G. nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice
- abrogă art. 25 alin. (7), la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 alin. (15)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.38/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deseurilor
- modifică art. 20 alin. (5) si art. 62 alin. (1) lit. b); introduce alin. (6) la art. 20, lit. e)-g) la art. 66 alin. (1) si completează anexa nr. 1
  O.U.G. nr.133/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006
- modifică art. 17 alin. (5) lit. j) si k); introduce alin. (3) la art. 38
  L. nr.17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor
- modifică art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si (3), art. 12 alin. (2) lit. e) si alin. (4) si (5), art. 12 alin. (7) lit. g) pct. (i) si (iii), art. 12 alin. (7) lit. h) pct. (i) si (ii), art. 12 alin. (14) si (15), art. 14 alin. (4) si (6), art. 17 alin. (5) lit. a), i) si l), art. 19 alin. (4) si (5), art. 20 alin. (3) si (4), art. 23 alin. (4) si (5), art. 31 alin. (3), art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. e), art. 40 alin. (4), art. 48 alin. (1) partea introductivă, art. 49 alin. (6), (11) si (12), art. 60 alin. (1) pct. A lit. h), art. 62 alin. (1) lit. a) - e), art. 64 alin. (1), art. 65, art. 66 partea introductivă si alin. (1) lit. b) si g), art. 66 alin. (2) lit. a), c) si d) si anexa nr. 1; introduce lit. d) la art. 1, alin. (31) la art. 8, pct. (iv) la art. 12 alin. (7) lit. g), alin. (21) si (22) la art. 16, alin. (11) la art. 34, alin. (5) la art. 34, lit. g1) la art. 60 alin. (1) pct. A, alin. (11) la art. 64, lit. h) la art. 66 alin. (1), alin. (11) si (12) la art. 66, lit. e) la art. 66 alin. (2); completează anexa nr. 1
Aprobată cu modificări: L. nr.17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor


Miercuri, 29 martie 2023, 23:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.