ORDIN nr.1.239 din 4 octombrie 2021
al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.239 din 4 octombrie 2021
Emitent: Ministerul Finanțelor
Cu functie: de modificare
Observatii:Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 3 și 5 și ale art. II pct. 2, care se aplică astfel: a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020; și b) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)-f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020
Publicare: M.Of. nr. 1012/22 oct. 2021
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
  O. nr.2.844/2016 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.85/2022 al ministrului finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile


Miercuri, 08 februarie 2023, 08:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.