ORDIN nr.964 din 31 martie 2022
al ministrului sanatatii privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.964 din 31 martie 2022
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 320/1 apr. 2022
Rectificare: M.Of. nr. 329/4 apr. 2022
Functie activa:
Abrogă: O. nr.377/2017 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018
totodata, abrogă:
O. nr.1.020/2017 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.1.249/2017 al ministrului sănătății privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.1/2018 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.453/2018 al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.1.230/2018 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.1.558/2018 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data de 31 martie 2019
O. nr.451/2019 al ministrului sănătății pentru prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului sănătătii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018 până la data de 30 iunie 2019
O. nr.978/2019 al ministrului sănătății pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii2017 și 2018; aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora
O. nr.1.536/2019 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.1.942/2019 al ministrului sănătății privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea acestora
O. nr.397/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.700/2020 al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
O. nr.479/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.500/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.523/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.540/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.554/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.578/2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.614/2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.639/2020 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018 aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.689/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.377/2017
O. nr.765/2020 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.1.703/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectări Mine pe Lignit - S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
O. nr.805/2020 al ministrului sănătătii privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017, precum si pentru modificarea si completarea acestora
O. nr.820/2020 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.909/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.1.272/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.2.759/2020 al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
O. nr.1.504/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.1.598/2020 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.2.045/2020 al ministrului sănătății privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.2.179/2020 al ministrului sănătății pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora
O. nr.193/2021 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.383/2021 al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
O. nr.440/2021 al ministrului sănătătii pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017, precum si modificarea si completarea acestora
O. nr.549/2021 al ministrului sănătății privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.1.087/2021 al ministrului sănătătii pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătatii nr. 377/2017, precum si modificarea si completarea acestora
O. nr.1.377/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.1.755/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.2.459/2021 al ministrului sănătății, interimar, privind modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.2.875/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.3.006/2021 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
O. nr.265/2022 al ministrului sănătății pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
  O. nr.1447/2017 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești si furnizorii de servicii medicale si medicamente care aparțin acestei rețele
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 329/4 apr. 2022
Modificat: O. nr.1.392/2022 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 964/2022
  O. nr.2.768/2022 al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 964/2022
  O. nr.3.975/2022 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 964/2022
  O. nr.846/2023 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 964/2022
  O. nr.2.343/2023 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 964/2022


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.