LEGE nr.213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Fisa actului

Descriptori:

Achiziții publice
proprietate publică, licitații, condiții
L. nr.213/1998

Ape
domeniu public, clasificare
L. nr.213/1998

Autorizație
provizorie, acordare, desfășurare activități în sectorul energiei electrice și termice, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]

Bogății
de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, domeniu public
L. nr.213/1998

Bunuri
domeniu public local al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, inventar, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

proprietate publică
regim juridic
L. nr.213/1998

Cadastru
domeniu public local, comisii speciale de inventariere, obligații
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Canale
navigabile, domeniu public, clasificare
L. nr.213/1998
vezi:  Navigație civilă

Căi ferate forestiere
infrastructură, domeniu public
L. nr.213/1998

Comună
domeniu public, regim juridic
L. nr.213/1998

bunuri ce alcătuiesc domeniu public local, inventariere, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Concesionare
sau închiriere, bunuri proprietate publică, condiții
L. nr.213/1998

sector energie electrică și termică, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]

Concesiune
regim juridic
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999

Contabilitate
separată, pentru evidență contabil-financiară, bunuri proprietate publică
L. nr.213/1998

Contencios administrativ
instanțe, rezolvare litigii, delimitare domeniu public, proprietate publică
L. nr.213/1998

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997
H.G. nr.113/1992

organizare și exploatare terenuri agricole, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999

Domeniu public
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001

local al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, bunuri, inventariere, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.90/N/911-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)
O. nr.91/N/912-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)

organizare și exploatare terenuri agricole, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999

Donații
alte modalități de dobândire a proprietății publice, acceptare, condiții
L. nr.213/1998

Drumuri
proprietate publică, clasificare
L. nr.213/1998

Energie electrică
rețele de transport, proprietate publică
L. nr.213/1998

sector, activități desfășurare, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.9/2001   (A.N.R.E.)

Energie termică
sector, activități desfășurare, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.9/2001   (A.N.R.E.)

Expropriere
dobândire drept de proprietate publică pentru cauză de utilitate publică
L. nr.213/1998

Fondul forestier național
bunuri, domeniu public, regim juridic, clasificare
L. nr.213/1998

Imobile
proprietate din patrimoniul statului sau unităților administrativ teritoriale, dare în folosință gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ, condiții
L. nr.213/1998

Instanțe judecătorești
competențe
proprietatea publică
L. nr.213/1998

litigii, revendicare bunuri preluate de stat, condiții
L. nr.213/1998

Institute de cercetare
și producție agricolă, teren agricol, regim juridic
L. nr.213/1998
L. nr.268/2001
H.G. nr.517/1999

Inventar, inventariere
bunuri
al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, norme tehnice
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

al statului
L. nr.213/1998
H.G. nr.1.045/2000

Irigații
infrastructură de irigații, proprietate, canale magistrale și rețele de distribuție, domeniu public
L. nr.213/1998
O.U.G. nr.147/1999

Închiriere
elemente de infrastructură pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicații, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.62/1996
H.G. nr.861/1999

sau concesionare, bunuri proprietate publică, condiții
L. nr.213/1998

Învățământ
cu profil agricol, silvic
regimul juridic al suprafețelor de teren din domeniul public și privat al statului
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999

Județ
domeniu public, regim juridic
L. nr.213/1998

domeniu privat, regim juridic
L. nr.213/1998

și municipiul București
bunuri care alcătuiesc domeniu public local, inventariere, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.90/N/911-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)
O. nr.91/N/912-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)

Licitații publice
concesionare sau închiriere bunuri proprietate publică, condiții
L. nr.213/1998

Metrou
tunele și casete de metrou, instalații aferente, domeniu public
L. nr.213/1998
vezi:  transporturi urbane cu călători

Municipii
bunuri care alcătuiesc domeniu public local, inventariere, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

domeniu privat și domeniu public, regim juridic
L. nr.213/1998

Muzee
colecții de artă, declarate de interes public național, domeniu public
L. nr.213/1998

Orașe
domeniu privat, regim juridic
L. nr.213/1998

domeniu public, regim juridic
L. nr.213/1998

bunuri care alcătuiesc domeniul public, inventariere, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Orașe municipii
domeniu privat, regim juridic
L. nr.213/1998

domeniu public, regim juridic
L. nr.213/1998

Parcuri naționale
și arii protejate din fondul forestier
domeniu public al statului și unităților administrativ teritoriale
L. nr.213/1998

Păduri
și terenuri aferente, domeniu public al statului/unităților administrativ teritoriale, administrare, condiții
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
vezi:  fond forestier

Persoane juridice
de drept privat fără scop lucrativ
folosință gratuită, imobile din patrimoniul statului sau unităților administrativ teritoriale, condiții
L. nr.213/1998

Porturi
maritime
și fluviale, civile și militare, domeniu public
L. nr.213/1998

Proprietate
drept, regim juridic
Constituție/1991
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
L. nr.16/1999    [ratificare]
D.-L. nr.1.655/1864

Proprietate privată a statului
regim juridic
L. nr.213/1998

Proprietate publică
regim juridic
L. nr.213/1998

Radiocomunicații
societăți comerciale și instituții publice, autorizație de închiriere de elemente de infrastructură pentru amplasarea de radiocomunicații, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.62/1996
H.G. nr.861/1999

Resurse naturale
zone economice și ale platoului continental, împreună cu platoul continental, domeniu public
L. nr.213/1998

Rezervații
naturale
domeniu public al statului
L. nr.213/1998

Servitute
proprietate publică, condiții
L. nr.213/1998

Situri istorice
și arheologice, ansambluri, domeniu public
L. nr.213/1998
vezi:  arheologie, monumente istorice

Statui și monumente
declarate de interes public, domeniu public
L. nr.213/1998

Statul român
domeniu public și privat
Constituție/1991
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997

Stațiuni de cercetare și producție agricolă
teren agricol, regim juridic
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999

Terenuri
agricole
disponibile, înființare, loturi demonstrative experimentale, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.676/1998

domeniu public/privat al statului, Ministerul Agriculturii și Alimentației calitate de concedent, exercitare prerogative drept de proprietate, excepții
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999

domeniu public al statului și al unităților administrativ teritoriale, clasificare, condiții
L. nr.213/1998

forestiere
cu destinație forestieră, circulație juridică, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.54/1998
L. nr.213/1998
O.G. nr.81/1998
O.U.G. nr.226/2000

proprietate publică
sau parte de active ale Regiei Naționale a Pădurilor, concesionare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998

Terenuri proprietate a statului
domeniu public, domeniu privat, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.113/1992
H.G. nr.517/1999

Unități administrativ-teritoriale
bunuri, domeniu public, în limitele și condițiile legii
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001

Zăcăminte
bogății de orice natură, ale subsolului, domeniu public
L. nr.213/1998


Luni, 05 iunie 2023, 12:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.