LEGE nr.213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.136/1998 cu privire la constituționalitatea art. 6 al Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  D.C.C. nr.264/2000 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 alin.(1) și (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  D.C.C. nr.282/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 alin.(1) și (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  D.C.C. nr.143/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art.11
  D.C.C. nr.107/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-5, art. 7, art. 8 alin. (3), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 19, art. 21 alin. (3) și art. 23 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a prevederilor anexei la aceasta
art. 1-5, art. 7, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 21 alin. (3) și art. 23
  D.C.C. nr.549/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  D.C.C. nr.117/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) propoziția finală din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 46 alin. (1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 6 alin. (2) propoziția finală
  D.C.C. nr.244/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 3 alin. (4)
  D.C.C. nr.629/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 5
  D.C.C. nr.772/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 lit. e) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 7 lit. e) și art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.310/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.356/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 6 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.373/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 lit. e) și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 7 lit. e) și ale art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.896/2008 DECIZIA nr. 896 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
- art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.1338/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 6 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.19/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.48/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 6 alin. (3)
  D.C.C. nr.288/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480, art. 481 din Codul civil și art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 6
  D.C.C. nr.301/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.328/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 6 alin. (3)
  D.C.C. nr.433/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) și art. 122 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a prevederilor titlului VII din Codul civil
art. 12
  D.C.C. nr.1.031/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
- art. 21 alin. (3)
  D.C.C. nr.627/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, precum și a celor ale art. 480 din Codul civil
- art. 11 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.104/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, ale art. 12 alin. (3) și (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a principiului îmbogățirii fără justă cauză, atunci când este aplicat în litigii în materia măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv
- art. 12 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.61/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
art. 21
  D.C.C. nr.376/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
art. 11
  D.C.C. nr.129/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
art. 6 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.553/2018 DECIZIA nr. 553 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
- art. 6 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .


Luni, 05 iunie 2023, 12:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.